August 2019

Hair cut by Mako

 

August 2019

Hair cut by Mako


 

July 2019

Balayage and cut by Min.


 

 

Feb 2019.

Hair colored by Lisa.

Shiny ash color


 

 

Feb 2019

Cut & color by Lisa


 

 

 

 

Hair cut by Tatsuya

Jan 2019


 

 

Regular perm by Mako

December 2018


 

 

Hair cut by Mako 

December 2018


 

 

 

Hair color by Mako.

 

December 2018


 

Hair cut by Mako.

December 2018

 


 

 

Highlight and cut by Stylist Mako.

December 2018.


Caucasian hair highlights ( Balayage ) By Felix. Nov 2017


November 2017. Highlight and cut by Felix.

Hair cut by Felix. Oct/2017


Balyage and higlight by Felix. Sep 2017


 

 

 

March 2017

Hair color By Junya.


 

March 2017

Highlight by Felix

 


 

 

December 2016

Hair cut by Tatsuya

 


 

2013

 

 

Hair cut by

stylist takashi